Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE 9.10.2019

Rekisterinpitäjä:

Lakeuden Työvaate, Suupojantie 57, 60320 Seinäjoki, 040 7294645,
info@lakeudentyovaate.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:

Jaana Taipale, jaana@lakeudentyovaate.fi

Rekisterin nimi: asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme sähköpostiosoitteita, jotta voisimme palvella asiakkaitamme paremmin.

Keräämme niitä markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Antamiesi tietojen perusteella emme tee sinusta profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää soveltuvissa osin seuraavat tiedot käyttäjistä:

nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaation nimi, palvelun käyttötiedot, (mm. kirjoitetut viestit, vierailuajankohdat, asetukset, jne.). Rekisteri sisältää myös mahdolliset luvat suoramarkkinointiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy kun asiakas antaa tietonsa laskutusta tai sähköpostituslistaa varten. Sähköiseen suoramarkkinointiin (mm. sähköposti ja tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Emme luovuta rekisterin tietoja eteenpäin missään tilanteessa. Asiakkaalla itsellään on oikeus saada rekisterin tietoja. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille (viranomaisille) vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta tai asiakkaan omasta pyynnöstä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen aineisto: Palomuuri on suoja ulkopuolisia vastaan. Yrityksemme rekistereihin pääsevät vain ne työntekijämme, joilla on tarve työtehtäviensä vuoksi. Digitaaliset ovet eivät avaudu ilman käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Henkilötietojasi vastaanottavat:

– yrityksemme ja sen työntekijät

– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun

– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

– IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

Säilytämme henkilötietojasi:

– sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan

Sinulla on seuraavat oikeudet:

– oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot

– oikeus tietojen oikaisemiseen

– oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää
markkinoinnin)

– oikeus vastustaa käsittelyä

– oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi
markkinointiin)

– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle